Audit

Felix neměl na práci nic, od čeho by nemohl odejít, bylo tedy samozřejmé, že když přišlo od jeho šéfa pozvání…