Ano, zrušení branné výchovy na školách a rozmetání celého systému Civilní ochrany osob dnes dává při útoku bojovými látkami, nebo při haváriích některých chemiček, či průmyslových závodů, šanci na přežití zejména homosexuálům a lidem, používajícím při sexu poppers y.

V dnešní době máte smůlu

Dnes totiž už nikde neseženete zdravotnické krabičky CO, které by vás ochránily. Čichací tyčinky se ještě používají, ale pouze v továrnách, kde se s kyanidy pracuje. Takže jestli se chcete chránit při případném válečném střetu, nebo teroristickém útoku před účinky otravných bojových látek, musíte si koupit do zásoby „chems“. Jinak máte jen malou šanci k přežití. Ale ono je na světě stejně přelidněno. Autoři Nového světového řádu z řad nejbohatších lidí na světě stejně počítají s tím, že pro Zemi je optimální počet lidstva jen 500 miliónů. Takže na tom zbytku nezáleží.